„FOOD UNION GROUP“ GAVO 214 MLN. EUR VERTĖS INVESTICIJŲ IŠ „PAG“ IR „MERIDIAN CAPITAL“

8 vasario, 2017

„Food Union Group“, tarptautinė pieno gaminių ir ledų gamybos bendrovių grupė, užimanti pirmaujančią padėtį Šiaurės Europos rinkoje,  bei ledų gamintojo „Premia“ savininkė, gavo iš viso 214 mln. EUR (225 mln. USD) investicijų iš PAG, vienos iš didžiausių privataus kapitalo įmonių, ir esamo investuotojo „Meridian Capital“.
 
„Food Union Group“ yra viena pirmaujančių pieno perdirbėjų bei ledų gamintoja Šiaurės Europoje.  PAG ir „Meridian Capital“ investicijos padės vykdyti „Food Union“ plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant Kinijai, kur „Food Union“ beveik užbaigė dviejų modernių pieno gaminių įmonių statybą. PAG suteiks ne tik investuojamą kapitalą, bet ir „Food Union“ šaliai būdingų žinių ir ypatingą eksploatacinę patirtį, jos reikalingos vadybinei komandai. „Food Union“ gaus iš PAG 161,6 mln. EUR (170,0 mln. USD) investicijų, o iš „Meridian Capital“ – dar 52,4 mln. EUR (55,0 mln. USD).
2016-ieji įmonei „Food Union“ buvo ypatingi. Europoje įtvirtinome savo pozicijas savo atstovaujamų šalių rinkose ir įsigijome du ledų gamintojus Norvegijoje ir Rumunijoje. Na, o Kinijoje pradėjome statyti dvi modernias pieno gaminių įmones, tikimės, kad jos iki 2018 m. pradžios pradės tiekti kokybiškus pieno produktus Kinijos vartotojams. PAG investicijos ir „Meridian Capital“ papildomas investavimas – tai „Food Union“ strategijos įvertinimas. Nekantraujame pradėti dirbti su PAG, kad galėtume sukurti stiprų pieno produktų gamybos verslą Kinijoje“, – sakė Andrey’us Beskhmelnitskiy’is, „Food Union Group“ direktorius ir įkūrėjas.
 
„Džiaugiamės, galėdami bendradarbiauti su „Food Union“ ir „Meridian Capital“, padedame jiems kurti verslą, kuris tiektų geriausius pieno produktus Kinijai. Kokybiški baltyminiai maisto produktai, būtent tokie, kokius gamina „Food Union“, yra labai paklausūs tarp vis turtingesnių ir reiklesnių Kinijos vartotojų. Naudodama savo technologiją, mokslines-technines žinias ir potencialą, „Food Union“ turi unikalias galimybes tiekti tokius gaminius, kokių reikia Kinijos rinkai“, – tvirtino Weijianas Shanas, PAGpirmininkas ir generalinis direktorius.
„Patekimas į Kiniją, turinčią vieną iš didžiausių ir greičiausiai augančių vartotojų rinkų pasaulyje, įmonei „Food Union“ yra reikšmingas žingsnis, – teigė Askaras Alshinbayevas, „Meridian Capital“ valdantysis partneris. –Tikime, kad dirbdami su PAG, galėsime laikytis savo strategijos gaminti europinės kokybės pieno gaminius, kuriais mėgausis ir pasitikės reiklūs Kinijos vartotojai.“
Europos rinkoje „Food Union Group“ ir toliau daugiausia dėmesio skirs aukštos pridėtinės vertės gaminių kūrimui ir gamybai pieno produktų ir ledų gamybos segmentuose bei savo pozicijoms Baltijos šalyse, Šiaurės šalyse, Centrinėje ir Rytų Europoje bei NVS šalyse stiprinti, taip pat savo eksporto galimybių Artimuosiuose Rytuose ir Kinijoje plėtrai.
Apie „Food Union Group“
„Food Union Group“ yra tarptautinė pieno produktų ir ledų gamybos bendrovių, veikiančių devyniose šalyse, grupė. „Food Union Group“ jungia didžiausias pieno produktų ir ledų gamybos bendroves bei prekybos atstovybes Šiaurės ir Centrinėje bei Rytų Europoje, įskaitant „Rīgas Piena Kombināts“, „Valmieras Piens“ ir „Rīgas Piensaimnieks“ Latvijoje, „Premia“ Estijoje ir Lietuvoje, „Premier Is“ Danijoje, „Isbjorn Is“ Norvegijoje, „Alpin57Lux“ Rumunijoje, „Hladokombinat No. 1“ Rusijoje, „Ingman Ice Cream“ Baltarusijoje ir dvi šiuo metu statomas pieno produktų gamyklas Kinijoje. Šiuo metu „Food Union Group“ yra pirmaujanti pieno perdirbimo bendrovė Latvijoje ir didžiausia ledų gamintoja Baltijos šalyse bei Danijoje. „Food Union Group“ eksportuoja į daugiau kaip 25 pasaulio šalis, turėdama pagrindines rinkas Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijoje, Azerbaidžane, Rusijoje ir Kinijoje. Šiuo metu įmonėje „Food Union Group“ dirba 2500 darbuotojų.
 
Apie PAG
PAG yra viena iš didžiausių Azijos alternatyvių investicijų valdymo įmonių, kurios valdomas kapitalas sudaro daugiau kaip 16,0 mlrd. USD. Įmonė valdo privataus kapitalo fondus, nekilnojamo turto fondus, bei absoliutaus pelno strategijas, o taip pat daugiau kaip 380 darbuotojų devyniuose įmonės regiono skyriuose. Nuo įmonės įkūrimo 2002 m. PAG investavo į Azijos rinką daugiau kaip 30,0 mlrd. USD. Investuotojai apima pagrindinius pensijų fondus Šiaurės Amerikoje bei Europoje, o taip pat nepriklausomus turto fondus Azijoje bei Artimuosiuose  Rytuose.
 
Apie „Meridian Capital“
„Meridian Capital“ yra tarptautinė privataus kapitalo investicinė grupė, investuojanti į maisto ir gėrimų, transporto, nekilnojamojo turto ir gamtinių išteklių sektorius. Pirmą kartą „Meridian Capital“ investavo į „Food Union“ 2013 m. Iki tol „Meridian Capital“ kartu su „Food Union“ steigėju finansavo „Unimilk“ įsigijimą ir plėtrą. Ši įmonė tapo pirmaujančia pieno produktų gamintoja Rusijoje, galiausiai ji buvo parduota pasaulinei pieno gaminių kompanijai.
 
Daugiau informacijos
Linda Mežgaile
„Food Union“ personalo skyriaus vedėja
Tel. +371 29772050
Tim Morrison
PAG viešųjų ryšių vadovas
Tel. +852 3719 3375
„Food Union Group“, глобальный лидер в области производства молочных продуктов и мороженого, лидер рынка в северной Европе и владелец компании по производству мороженого Premia получили в общей сложности 214 миллионов евро (225 миллионов долларов) от PAG, одной из крупнейших частных инвестиционных компаний, и существующего инвестора Meridian Capital.
 
Food Union Group – ведущий производитель молочной продукции и мороженого в Северной Европе. Инвестиции PRT и Meridian Capital помогут расширить Food Union с особым упором на Китай, где Food Union почти завершила строительство двух современных молочных компаний. ГВП предоставит не только инвестированный капитал, но и специальные знания и опыт работы стран-членов Продовольственного союза, необходимые для управленческой команды. Food Union получит от PRT $ 161,6 млн евро и 52,4 млн евро От Меридиан Капитал.
«2016 год был особенным для Food Union. В Европе мы утвердили свои позиции на рынках представленных стран и приобрели двух производителей мороженого в Норвегии и Румынии. Что ж, пока мы начали строить две современные молочные компании в Китае, мы надеемся, что они появятся к 2018 году. начнет поставки качественных молочных продуктов китайским потребителям к началу года. Инвестиции PRT и дополнительные инвестиции Meridian Capital являются оценкой стратегии Food Union. Мы рассчитываем на сотрудничество с PRT для создания сильного предприятия по производству молочной продукции в Китае », – сказал Андрей Бесхмельницкий, директор и основатель Food Union Group.
 
«Мы рады сотрудничать с Food Union и Meridian Capital, чтобы помочь им построить бизнес, который поставляет лучшие молочные продукты в Китай. Качественные белковые продукты, такие как продукты, производимые Food Union, пользуются большим спросом среди все более состоятельных и требовательных китайских потребителей. Благодаря своим технологиям, научно-техническому ноу-хау и потенциалу, Food Union имеет уникальную возможность поставлять продукты, необходимые китайскому рынку », – сказал Вейцзянь Шань, председатель и исполнительный директор PRT.
«Доступ к Китаю, одному из крупнейших и быстрорастущих потребительских рынков в мире, является значительным шагом для Food Union», – сказал Аскар Алшинбаев, управляющий партнер Meridian Capital. «Мы считаем, что работа с PRT позволит нам следовать нашей стратегии производства молочных продуктов европейского качества, которые будут востребованы и востребованы требовательными китайскими потребителями». На европейском рынке Food Union Group продолжит концентрироваться на разработке и производстве продуктов с высокой добавленной стоимостью в сегментах молочной продукции и мороженого, а также на укреплении своих позиций на рынках Балтии, Северных стран, Центральной и Восточной Европы и СНГ. и развитие в Китае.
О Фуд Юнион Групп
Food Union Group – международная группа молочных и мороженых компаний, работающих в девяти странах. Food Union Group объединяет крупнейшие молочные и мороженые компании и офисы продаж в Северной и Центральной и Восточной Европе, в том числе Rīgas Piena Kombins, Valmieras Piens и Rīgas Piensaimnieks в Латвии, Premia в Эстонии и Литве, Premier Находится в Дании, Isbjorn Находится в Норвегии, Alpin57Lux в Румынии, Нет. Хладокомбинат 1 в России, Ingman Ice Cream в Беларуси и два молочных завода в настоящее время строятся в Китае. В настоящее время Food Union Group является ведущей молочной компанией в Латвии и крупнейшим производителем мороженого в странах Балтии и Дании.Food Union Group экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран мира, с основными рынками в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Нидерландах, Великобритании, Азербайджане, России и Китае. В Food Food Group в настоящее время работают 2500 человек.
 
О PRT
PRT – одна из крупнейших в Азии компаний по управлению альтернативными инвестициями с управляемым капиталом более 16,0 миллиардов долларов. USD. Компания управляет фондами прямых инвестиций, фондами недвижимости и стратегиями абсолютной прибыли, а также более чем 380 сотрудниками в девяти подразделениях по всему региону. С момента основания компании в 2002 году, PRT инвестировала более 30,0 миллиардов долларов в азиатский рынок USD. Инвесторы включают крупные пенсионные фонды в Северной Америке и Европе, а также суверенные фонды в Азии и на Ближнем Востоке.
 
О Меридиан Капитал
Meridian Capital – международная инвестиционная фирма, специализирующаяся на секторах продуктов питания и напитков, транспорта, недвижимости и природных ресурсов. Меридиан Капитал впервые инвестировал в Food Union в 2013 году. До этого Meridian Capital вместе с основателем Food Union финансировали приобретение и развитие Unimilk. Компания стала ведущим производителем молочной продукции в России и в конечном итоге была продана мировой молочной компании.
 
Для получения дополнительной информации
Линда Межгайле
Руководитель отдела кадров Продовольственного союза
Телефон +371 29772050
Тим Моррисон
PAG public relationsPRAG менеджер по связям с общественностью
Телефон +852 3719 3375

Title